Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
VGT-2120QTD bể rửa siêu âm 20 lít digital
9.900.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 2 vị trí, Model: HH-s2
1.200.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí Model: HH-s4
2.200.000 VNĐ
Mới
Bể rủa siêu âm 2 lít VGT-1720QTD
2.700.000 VNĐ
Mới
Bể rủa siêu âm 3 lít hiển thị số
3.500.000 VNĐ
Mới
Bể rửa siêu âm 9 lít digital VGT-1990QTD
6.900.000 VNĐ
Mới
Bể rửa siêu âm gtsonic
6.200.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
1-10 phenanthroline
0 VNĐ
Mới
3,5-dinitrosalicylic acid
0 VNĐ
Mới
AgNO3
16.500.000 VNĐ
Mới
Hgcl2
0 VNĐ
Mới
Hgi2 china
0 VNĐ
Mới
Hgso4 china
0 VNĐ
Mới
Hóa chất thí nghiệm trung quốc
0 VNĐ
Mới
I2 Trung Quốc
0 VNĐ
Mới
KAgCN túi 2kg metalor
0 VNĐ
Mới
KI Trung Quốc
0 VNĐ
Mới
Lithium nitrat
0 VNĐ
Mới
Methyl orange
0 VNĐ
Mới
Methyl red
0 VNĐ
Mới
Ruthenium
0 VNĐ
Mới
Samarium
0 VNĐ
Mới
Silver nitrat metalor
0 VNĐ
Mới
Sn-Tin granular
0 VNĐ
Mới
Mới
Triton x100 merck
0 VNĐ
Mới
Viên trợ nghiền mẫu xray - Merck
0 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Chai BOD 300ml
0 VNĐ
Mới
Que cấy vi sinh đầu platin
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 20
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 12
0 VNĐ
Mới
nút cao su sô 11
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 10
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 9
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 8
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 7
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 6
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 5
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 4
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 3
0 VNĐ
Mới
Nút cao su số 2
0 VNĐ
Mới
Nút cao su số 1
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 15
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 12
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 10
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 9
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 7.5
0 VNĐ
Mới
Đèn cồn 150ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 5000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 5000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 30ml
0 VNĐ
Mới
Chén cân 25x25
0 VNĐ
Mới
Chén cân 30x50
0 VNĐ
Mới
Chén cân 40x25
0 VNĐ
Mới
Chén cân 50x30
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 21cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 16cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 13cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 10cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày mã não fi 10cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày mã não fi 9cm
0 VNĐ
Mới
Cồn kế 50-100
0 VNĐ
Mới
Cồn kế 0-50
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 5000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 3000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 2000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 1000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 500ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 100ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 50ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc lọc xốp G4 30ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 1000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 500ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 100ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 60ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 5000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 3000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 2000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 1000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 500ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 100ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 50ml
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 1cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 2cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 3cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 4cm
0 VNĐ
Mới
Buret tự động 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret tự động 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret màu nâu 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret màu nâu 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret không bạc khóa nhựa 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret không bạc khóa nhựa 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret 25ml
0 VNĐ
Mới
Bome kế 0-70
0 VNĐ
Mới
Bome kế 0-35
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 500ml
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 250ml
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 150ml
0 VNĐ

Sản phẩm của chúng tôi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
VGT-2120QTD bể rửa siêu âm 20 lít digital
9.900.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 2 vị trí, Model: HH-s2
1.200.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí Model: HH-s4
2.200.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Bàn rằn tạo mẫu xi măng SZ-15
0 VNĐ
Mới
Mới
Khuôn đúc mẫu xi măng 40x40x160
500.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Chai BOD 300ml
0 VNĐ
Mới
Que cấy vi sinh đầu platin
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 20
0 VNĐ