Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
1-10 phenanthroline
0 VNĐ
Mới
3,5-dinitrosalicylic acid
0 VNĐ
Mới
AgNO3
16.500.000 VNĐ
Mới
Hgcl2
0 VNĐ
Mới
Hgi2 china
0 VNĐ
Mới
Hgso4 china
0 VNĐ
Mới
Hóa chất thí nghiệm trung quốc
0 VNĐ
Mới
I2 Trung Quốc
0 VNĐ
Mới
KAgCN túi 2kg metalor
0 VNĐ
Mới
KI Trung Quốc
0 VNĐ
Mới
Lithium nitrat
0 VNĐ
Mới
Methyl orange
0 VNĐ
Mới
Methyl red
0 VNĐ
Mới
Ruthenium
0 VNĐ
Mới
Samarium
0 VNĐ
Mới
Silver nitrat metalor
0 VNĐ
Mới
Sn-Tin granular
0 VNĐ
Mới
Mới
Triton x100 merck
0 VNĐ
Mới
Viên trợ nghiền xray - Merck
0 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Chai BOD 300ml
0 VNĐ
Mới
Que cấy vi sinh đầu platin
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 20
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 12
0 VNĐ
Mới
nút cao su sô 11
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 10
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 9
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 8
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 7
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 6
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 5
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 4
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 3
0 VNĐ
Mới
Nút cao su số 2
0 VNĐ
Mới
Nút cao su số 1
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 15
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 12
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 10
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 9
0 VNĐ
Mới
Hộp lồng petri fi 7.5
0 VNĐ
Mới
Đèn cồn 150ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 5000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai trắng miệng hẹp 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 5000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng rộng 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 2000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 1000ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 500ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 250ml
0 VNĐ
Mới
Chai nâu miệng hẹp 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút nâu 30ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 125ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 60ml
0 VNĐ
Mới
Chai công tơ gút trắng 30ml
0 VNĐ
Mới
Chén cân 25x25
0 VNĐ
Mới
Chén cân 30x50
0 VNĐ
Mới
Chén cân 40x25
0 VNĐ
Mới
Chén cân 50x30
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 21cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 16cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 13cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày sứ fi 10cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày mã não fi 10cm
0 VNĐ
Mới
Cối chày mã não fi 9cm
0 VNĐ
Mới
Cồn kế 50-100
0 VNĐ
Mới
Cồn kế 0-50
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 5000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 3000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 2000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 1000ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 500ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 100ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 50ml
0 VNĐ
Mới
Ca nhựa 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc lọc xốp G4 30ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 1000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 500ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 100ml
0 VNĐ
Mới
Cốc chân phễu 60ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 5000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 3000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 2000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 1000ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 500ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 250ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 100ml
0 VNĐ
Mới
Cốc thủy tinh 50ml
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 1cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 2cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 3cm
0 VNĐ
Mới
Con khuấy từ 4cm
0 VNĐ
Mới
Buret tự động 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret tự động 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret màu nâu 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret màu nâu 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret không bạc khóa nhựa 50ml
0 VNĐ
Mới
Buret không bạc khóa nhựa 25ml
0 VNĐ
Mới
Buret 25ml
0 VNĐ
Mới
Bome kế 0-70
0 VNĐ
Mới
Bome kế 0-35
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 500ml
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 250ml
0 VNĐ
Mới
Bộ soxlet 150ml
0 VNĐ

Sản phẩm của chúng tôi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
VGT-2120QTD bể rửa siêu âm 20 lít digital
9.900.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 12 lít 4 vị trí Model: HH-4
2.200.000 VNĐ
Mới
Bể cách thủy 7 lít 2 vị trí, Model: HH-2
1.200.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Bàn rằn tạo mẫu xi măng SZ-15
0 VNĐ
Mới
Mới
Khuôn đúc mẫu xi măng 40x40x160
500.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Chai BOD 300ml
0 VNĐ
Mới
Que cấy vi sinh đầu platin
0 VNĐ
Mới
nút cao su số 20
0 VNĐ