Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Hóa chất thí nghiệm hãng Xilong - Trung Quốc

Hiển thị:
Trang

2-naphthol C10H7OH
2-naphthol Công thức hóa học: C10H7OH Hãng sản xuất: Xilong - Trung ..
0 VNĐ
5-sulfosalicylic acid dihydrate C7H6O6S.2H2O
5-sulfosalicylic acid dihydrate Công thức hóa học: C7H6O6S.2H2O Hãng sả..
0 VNĐ
Acetone CH3COCH3
Acetone Công thức hóa học: CH3COCH3 Hãng sản xuất: Xilong - Trung Qu..
0 VNĐ
Acid boric H3BO3
Acid Boric Công thức hóa học: H3BO3 Hãng sản xuất: Xilong - Trung Qu..
0 VNĐ
Aluminum chloride hexahydrate AlCl3.6H2O
Aluminum chloride hexahydrate Công thức hóa học: AlCl3.6H2O Hãng sản xuất..
0 VNĐ
Aluminum hydroxide Al(OH)3
Aluminum hydroxide Công thức hóa học: Al(OH)3 Hãng sản xuất: Xilong ..
0 VNĐ
Ammonium carbonate (NH4)2CO3
Ammonium carbonate Công thức hóa học: (NH4)2CO3 Hãng sản xuất: Xilon..
0 VNĐ
Ammonium nitrate NH4NO3
Ammonium nitrate Công thức hóa học: NH4NO3 Hãng sản xuất: Xilong - T..
0 VNĐ
Barium chloride dihydrate BaCl2.2H2O
Barium chloride dihydrate Công thức hóa học: BaCl2.2H2O Hãng sản xuất:&nb..
0 VNĐ
Barium nitrate Ba(NO3)2
Barium nitrate Công thức hóa học: Ba(NO3)2 Hãng sản xuất: Xilong - T..
0 VNĐ
Barium sulfate BaSO4
Barium sulfate Công thức hóa học: BaSO4 Hãng sản xuất: Xilong - Trun..
0 VNĐ
Benzene C6H6
Benzene Công thức hóa học: C6H6 Hãng sản xuất: Xilong - Trung Quốc ..
0 VNĐ
Benzyl alcohol C7H8O
Benzyl alcohol  Công thức hóa học: C7H8O Hãng sản xuất: Xilong ..
0 VNĐ
Calcium carbonate CaCO3
Calcium carbonate Công thức hóa học: CaCO3 Hãng sản xuất: Xilong - T..
0 VNĐ
Calcium nitrate tetrahydrate Ca(NO3)2.4H2O
Calcium nitrate tetrahydrate Công thức hóa học: Ca(NO3)2.4H2O Hãng sản xu..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 38 (3 Trang)