Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Hóa chất thí nghiệm

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Trang

Gelatin
Gelatin Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lượng: AR500g/chai - Ứng dụng: Gelatin l&ag..
0 VNĐ
Titanium dioxide TiO2
Titanium dioxide Công thức hóa học: TiO2 Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lư..
0 VNĐ
1,10 - Phenanthroline C12H8N2.H2O
1,10-Phenanthroline Công thức hóa học: C12H8N2.H2O Hãng sản xuất: JH..
0 VNĐ
1-10 phenanthroline
1-10 phenanthroline..
0 VNĐ
2-naphthol C10H7OH
2-naphthol Công thức hóa học: C10H7OH Hãng sản xuất: Xilong - Trung ..
0 VNĐ
3,5-dinitrosalicylic acid
3,5-dinitrosalicylic acid..
0 VNĐ
5-sulfosalicylic acid dihydrate C7H6O6S.2H2O
5-sulfosalicylic acid dihydrate Công thức hóa học: C7H6O6S.2H2O Hãng sả..
0 VNĐ
Acetanilide C8H9NO
Acetanilide Công thức hóa học: C8H9NO Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lượng..
0 VNĐ
Acetone CH3COCH3
Acetone Công thức hóa học: CH3COCH3 Hãng sản xuất: Xilong - Trung Qu..
0 VNĐ
Acid acetic glacial-CH3COOH
Acid acetic glacial Công thức hóa học: CH3COOH Hãng sản xuất: JHD - ..
0 VNĐ
Acid ascorbic C6H8O6
L(+) Ascorbic acid Công thức hóa học: C6H8O6 Hãng sản xuất: JHD - Tr..
0 VNĐ
Acid boric H3BO3
Acid Boric Công thức hóa học: H3BO3 Hãng sản xuất: Xilong - Trung Qu..
0 VNĐ
AgNO3
Bac nitrat..
16.500.000 VNĐ
Aluminium sulfate octadecahydrate Al2(SO4)3.18H2O
Aluminium sulfate octadecahydrate Công thức hóa học: Al2(SO4)3.18H2O Hãng..
0 VNĐ
Aluminum chloride hexahydrate AlCl3.6H2O
Aluminum chloride hexahydrate Công thức hóa học: AlCl3.6H2O Hãng sản xuất..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 138 (10 Trang)