Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Hóa chất thí nghiệm hãng JHD- Trung Quốc

Hiển thị:
Trang

Gelatin
Gelatin Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lượng: AR500g/chai - Ứng dụng: Gelatin l&ag..
0 VNĐ
Titanium dioxide TiO2
Titanium dioxide Công thức hóa học: TiO2 Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lư..
0 VNĐ
1,10 - Phenanthroline C12H8N2.H2O
1,10-Phenanthroline Công thức hóa học: C12H8N2.H2O Hãng sản xuất: JH..
0 VNĐ
Acetanilide C8H9NO
Acetanilide Công thức hóa học: C8H9NO Xuất xứ: JHD - Trung Quốc Định lượng..
0 VNĐ
Acid acetic glacial-CH3COOH
Acid acetic glacial Công thức hóa học: CH3COOH Hãng sản xuất: JHD - ..
0 VNĐ
Acid ascorbic C6H8O6
L(+) Ascorbic acid Công thức hóa học: C6H8O6 Hãng sản xuất: JHD - Tr..
0 VNĐ
Aluminium sulfate octadecahydrate Al2(SO4)3.18H2O
Aluminium sulfate octadecahydrate Công thức hóa học: Al2(SO4)3.18H2O Hãng..
0 VNĐ
Ammonium acetate CH3COONH4
Ammonium acetate Công thức hóa học: CH3COONH4 Hãng sản xuất: JHD - T..
0 VNĐ
Ammonium bicarbonate NH4HCO3
Ammonium bicarbonate Công thức hóa học: NH4HCO3 Hãng sản xuất: JHD -..
0 VNĐ
Ammonium chloride NH4Cl
Ammonium chloride Công thức hóa học: NH4Cl Hãng sản xuất: JHD - Trun..
0 VNĐ
Ammonium dihydrogen phosphate NH4H2PO4
Ammonium dihydrogen phosphate  Công thức hóa học: NH4H2PO4 Hãng sản ..
0 VNĐ
Ammonium fomate NH4HCO2
Ammonium fomate Công thức hóa học: NH4HCO2 Hãng sản xuất: JHD - Trun..
0 VNĐ
Ammonium formate CH5NO2
Ammonium formate Công thức hóa học: CH5NO2 Hãng sản xuất: JHD - Trun..
0 VNĐ
Ammonium metavanadate NH4VO3
Ammonium metavanadate Công thức hóa học: NH4VO3 Hãng sản xuất: JHD -..
0 VNĐ
Ammonium sulfate (NH4)2SO4
Ammonium sulfate Công thức hóa học: (NH4)2SO4 Hãng sản xuất: JHD - Trung ..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 73 (5 Trang)