Công ty TNHH Thiết bị và Công Nghệ Châu Giang

Danh Mục

Dụng cụ sứ

Hiển thị:
Trang

Bát sứ 100ml
Thông tin sản phẩm - Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu..
0 VNĐ
Bát sứ 150ml
Thông tin sản phẩm: - Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu,..
0 VNĐ
Bát sứ 250ml
bát sứ 250 ml bát sứ 100ml bát sứ 60ml..
0 VNĐ
Bát sứ 250ml - fi 125
Thông tin sản phẩm: - Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu,..
0 VNĐ
Bát sứ 500ml - fi 150
Thông tin sản phẩm: - Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu,..
0 VNĐ
Bát sứ 60ml
Thông tin sản phẩm: - Dùng trong phòng thí nghiệm để nung, đốt mẫu,..
0 VNĐ
Bát sứ có cán 150ml
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng ..
0 VNĐ
Bát sứ có cán 250ml
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Bát sứ có cán 500ml
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén bốc 20ml C75
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén bốc 25ml
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén bốc 25ml - nắp lẻ
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén bốc 30ml
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén bốc 30ml - nắp lẻ
Thông tin sản phẩm: + Chịu nhiệt độ cao: 1500°C + Dùng trong phòng th..
0 VNĐ
Chén nung sứ 30ml
Chén nung sứ 30ml..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 36 (3 Trang)